Odměna advokátní kanceláře mimo časové a obsahové náročnosti věci zohledňuje finanční možnosti klienta. Při převzetí věci advokátní kancelář klienta informuje o předpokládaném rozsahu práce o celkových nákladech a výdajích, které budou klientovi za právní služby účtovány.
Advokátní kancelář
hodinová sazba advokátní kanceláře činí 700 - 1.500,- Kč (dle náročnosti poskytovaných služeb).
pevná smluvní sazba advokátní kanceláře dle dohody s klientem za kompletní vyřízení předmětné věci.
v případech, v nichž jde o dlouhodobé právní poradenství si advokání kancelář účtuje paušální odměnu.
Ceny smluvní
Ceny mimosmluvní
Advokátní kancelář - ceník
v případě, že mezi advokátní kanceláří a klientem není sjednána smluvní odměna, určuje se odměna v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů