Advokátní kancelář

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Michaela Brázdy se sídlem v centru Brna.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám, a to jak subjektům podnikatelským, tak i nepodnikatelským. Našim klientům nabízíme vysoce odborný a individuální přístup k řešení jejich právních problémů s důsledným využitím všech zákonných prostředků.


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů

Advokátní kancelář