Advokátní kancelář - občanské právo
právní služby včetně poradenství
příprava a sepis občanskoprávních smluv
právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, zástavní práva, věcná břemena, úschova peněz a listin)
vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rozhodnutí a exekuci
náhrada škody, reklamace
řešení dědických otázek
zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány (sepisy žalob a ostatních podání)
práva na ochranu osobnosti a dobré pověsti
Poskytujeme následující služby:
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů