Advokátní kancelář - obchodní právo
Poskytujeme následující služby:
právní služby včetně poradenství
příprava a sepis obchodněprávních smluv
zastupování při obchodních jednáních
obchodní a živnostenský rejstřík
vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rozhodnutí a exekuci
cenné papíry, směnky a šeky
obchodní společnosti (zakládání, změny, zánik)
soudní a mimosoudní řešení obchodních sporů a nekalé soutěže
insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek v konkurzu, zastupování v incidenčních sporech
výkon funkce rozhodce
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů