Advokátní kancelář - pracovní právo
Poskytujeme následující služby:
právní služby včetně poradenství
příprava a sepis pracovněprávních smluv
nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
náhrada škody vyplývající z odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů
soudní i mimosoudní řešení pracovněprávních sporů
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů