Advokátní kancelář - právní služby

Seznámit se s kompletní nabídkou služeb advokátní kanceláře můžete ZDE.

Bližší specifikace jednotlivých služeb naleznete rovn
ěž níže:

Občanské právo
Obchodní právo
Pracovní právo
Rodinné právo
Trestní právo
Správní a ústavní právo


Advokát je činný jako rozhodce, včetně sporů se spotřebiteli dle zákona č. 216/1994 Sb.
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů