Advokátní kancelář - reference
Advokátní kancelář


Mgr. Michael Brázda

Narodil se roku 1976 v Brn
ě. Po absolvování Gymnázia Matyáše Lercha vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně historii, geografií a následně právo. Po ukončení studia v roce 2005 pracoval jako právník v brněnské advokátní kanceláři Indra & Šebesta, zaměřené na právo obchodní a problematiku insolvenčního řízení a v advokátní kanceláři JUDr. Antonína Foukala, kde se věnoval především právu trestnímu a občanskému. Dále působil jako asistent soudce trestněprávního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, kde se zabýval agendou mimořádných opravných prostředků v rámci trestního řízení.
Od roku 2010 působí jako advokát s vlastní generální praxí, přičemž v rámci svého sídla spolupracuje s dalšími advokáty.
Advokát mimo jiné spolupracuje s těmito subjekty:Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů

PERSONAL CONSULTING, s.r.o.
Veřejně správní akademie – vyšší odborná škola, s.r.o.
CML Plus, s.r.o.
Orange style, s.r.o.