Advokátní kancelář - rodinné právo
Poskytujeme následující služby:
právní služby včetně poradenství
zastupování při rozvodu manželství
majetkové vztahy manželů, sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů
rodičovská práva k dětem, výživné
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů