Advokátní kancelář - správní a ústavní právo
Poskytujeme následující služby:
právní služby včetně poradenství
zastupování a vyřizování záležitostí před orgány veřejné správy
zastupování v přestupkovém řízení
zastupování v rámci správního soudnictví, přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy soudy
zpracování ústavní stížnosti, zastoupení před Ústavním soudem České republiky
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů