Advokátní kancelář - trestní právo
Poskytujeme následující služby:
právní služby včetně poradenství
sepis trestních oznámení
sepisování dohod v rámci trestního řízení
zastupování nezletilých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
obhajoba v trestním řízení
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů